Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdēs saskaņotajiem  materiāliem

6
  

​Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdēs nesaskaņotajiem  materiāliem

9
  

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas progress

2
  

​Vadošās iestādes informācija par plānotajiem grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"

4
  

Revīzijas iestādes informācija

2
  

​Konkurences padomes darbības aktualitātes publiskajos iepirkumos un publisko personu uzraudzībā

1
  

​Finanšu instrumenti

1
  

Pamattiesību hartas ievērošana Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Investīciju fondu īstenošanā

6
  

​Ex-post izvērtējums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā

5
  

​Pilsētu attīstība un integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ieviešana

3
  

7.2.1. SAM „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” ieviešanas progress

1
  
6
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_UK_24112016_protokolu_16122016.docx
  
Izziņa par protokolu
22.12.2016. 10:01Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_24112016_UK_30122016.pdf
  
Protokols gala
30.12.2016. 9:45Liene Dzelzkalēja
Protokols_projekts_24112016_UK_08122016.docx
  
Protokola projekts
08.12.2016. 14:40Liene Dzelzkalēja
Protokols_projekts_24112016_UK_precizets_22122016.docx
  
Protokols precizēts
22.12.2016. 10:01Liene Dzelzkalēja