Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  
0
  
0
  

​ES fondu ieviešana, t.sk. 2007-2013.gada plānošanas perioda noslēgšana un 2014.-2020.gada plānošanas perioda progress, t.sk., prioritāro virzienu ieviešana, lielo projektu statuss, galvenie ieviešanas riski un turpmākā rīcība

4
  

​Revīzijas iestādes aktualitātes

1
  

​Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēguma izvērtējuma rezultāti

3
  

​Atvērto datu platforma – jauns komunikācijas veids Kohēzijas politikā

2
  

Komunikācijas stratēģijas un plāna ieviešanas progress

1
  

Pārcelts uz informatīvajiem materiāliem

1
  

​1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ieviešanas progress (pasākuma 1. un 2.kārta)

3
  

​Viedās specializācijas jeb RIS3 monitoringa ieviešanas progress

2
  

​5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ieviešanas progress, t.sk., īstenošana novados un sasaiste ar citiem projektiem

1
  
10
  
2
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_10052017_UK_protokolu_06062017.docx
  
Izziņa par UK protokolu
06.06.2017. 15:08Liene Dzelzkalēja
Protokols_10052017_UK_gala_15062017.pdf
  
Protokols GALA
15.06.2017. 10:11Liene Dzelzkalēja
Protokols_10052017_UK_precizets_06062017.docx
  
Protokols precizēts
06.06.2017. 15:08Liene Dzelzkalēja
Protokols_projekts_10052017_UK_24052017.docx
  
Protokola projekts
24.05.2017. 11:08Liene Dzelzkalēja