Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdēs saskaņotajiem  materiāliem

0
  

Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda AK sēdēs un citiem nesaskaņotajiem  materiāliem

22
  

ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ieviešanas progress:

 1. Kopsavilkuma informācija;

 2. ES fondu vadošajā iestādē apstrīdētie lēmumi un to atcelšanas iemesli;

 3. Grozījumi darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" Nr.3

Vadošās iestādes pārstāvis

Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāvis

4
  

Revīzijas iestādes informācija

Revīzijas iestādes pārstāvis

1
  

Sabiedrības izglītošana par godīgu konkurenci sadarbībā ar citām valsts institūcijām un nozaru asociācijām

Konkurences padomes pārstāvis

1
  

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana un nevalstisko organizāciju apmācības:

 1. 3.4.2. SAM "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" ieviešanas progress, šķēršļi, rīcība un laika grafiks (11. TM "Uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un valsts pārvaldes efektivitāti" )

 2. NVO apmācību iespējas partnerības principa stiprināšanai ES fondu vadībā

Valsts Kancelejas pārstāvis

1
  

2.2.1. SAM "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ieviešanas progress (plānotie pakalpojumi, atvērtie dati, IKT risinājumi apstiprinātajos projektos -  plānotie sociāli ekonomiskie ieguvumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

1
  

Informācija par Finanšu instrumentiem (3. TM "Uzlabot mazo un vidējo komersantu konkurētspēju"):

 1. Finanšu instrumenta ieviešanas progress
  ALTUM pārstāvis

 2. Aktualizētais tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā (t.sk., precizētās investīciju stratēģijas)
  Ekonomikas ministrijas pārstāvis

 3. Priekšlikumi finanšu pārdalei

Ekonomikas ministrijas pārstāvis

18
  

Informācija par energoefektivitātes pasākumiem:

 1. Energoefektivitātes pasākumu ieviešanas šķēršļi un plānotā turpmākā rīcība
  Ekonomikas ministrijas pārstāvis

 2. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ieviešana (progress, ieviešanas šķēršļi, risinājumi, prognozes)

ALTUM pārstāvis

3
  

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku  iekļaušanos darba tirgū"  ieviešanas progress

Labklājības ministrijas pārstāvis

1
  

Deinstitucionalizācijas pasākumu ieviešana, šķēršļi un rīcība

Labklājības ministrijas pārstāvis

1
  

Septītais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

Eiropas Komisijas pārstāvis

1
  

​28.novembra UK sēdes dalībnieku novērtējuma anketas apkopojums

1
  
18
  

​Rīcības pāns ar uzdevumiem pēc UK sēdēm

2
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_28112017_UK_protokolu_27122017.docx
  
Izziņa par protokolu
27.12.2017. 11:41Liene Dzelzkalēja
Izzina_par_28112017_UK_protokolu_precizets_04012018.docx
  
Izziņa precizēta
04.01.2018. 10:26Liene Dzelzkalēja
Protokols_28112017_UK_gala_04012018.pdf
  
Protokols gala
04.01.2018. 16:42Liene Dzelzkalēja
Protokols_28112017_UK_precizets_04012018.docx
  
Protokols atkārtoti precizēts
04.01.2018. 10:26Liene Dzelzkalēja
Protokols_28112017_UK_precizets_27122017.docx
  
Protokols precizēts
27.12.2017. 11:41Liene Dzelzkalēja
Protokols_28112017_UK_projekts_12122017.docx
  
Protokola projekts
12.12.2017. 16:28Liene Dzelzkalēja