Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 4. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Veselības  ministrijas pārstāvis

25
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanai

Labklājības ministrijas pārstāvis

16
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_7AK_protokolu_11042018.docx
  
Izziņa par protokolu
12.04.2018. 8:34Liene Dzelzkalēja
Izzina_par_7AK_protokolu_precizets_18042018.docx
  
Izziņa precizēta
18.04.2018. 11:09Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_29032018_gala_18042018.pdf
  
Protokols gala
19.04.2018. 9:05Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_gala_29032018.docx
  
Protokols gala
18.04.2018. 11:10Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_precizēts_11042018.docx
  
Protokols precizēts
12.04.2018. 8:33Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_precizēts_2_29032018.docx
  
Protokols atkārtoti precizēts
18.04.2018. 11:09Liene Dzelzkalēja
Protokols_projekts_7AK_29032018.docx
  
Protokola projekts
03.04.2018. 14:01Aigars Davidovičs