Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 10.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Vadošās iestādes pārstāvis

8
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 10.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Vadošās iestādes pārstāvis

8
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 10.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt  un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Vadošās iestādes pārstāvis

8
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Vadošās iestādes pārstāvis

8
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 12.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Vadošās iestādes pārstāvis

8
  

​Izziņa ar saņemtajiem komentāriem par VI TP 2.k. materiāliem

2
  

​VI TP 2.k. MK noteikumi, anotācija un pielikums

3
  

​Vadošās iestādes prezentācija par Tehniskās palīdzības 2.kārtas materiāliem

1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Protokols_AK_VI_TP_2.k_gala_05072018.pdf
  
Protokols gala
17.07.2018. 10:16Liene Dzelzkalēja
Protokols_AK_VI_TP_2.k_projekts_05072018.docx
  
Protokola projekts
11.07.2018. 10:01Liene Dzelzkalēja