Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Progress izvērtēšanas plāna īstenošanā un to turpmāko pasākumu īstenošanā, kas noteikti pēc novērtējumu secinājumu pieņemšanas (atbilstoši Vispārējās Regulas 110.pantam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas reglamenta 16.punktam)

2
  

​Progress komunikācijas stratēģijas īstenošanā (atbilstoši Vispārējās Regulas 110. un 116.pantam)

2
  

Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošana saistībā ar Darbības programmu un panākto virzību uz tās mērķu izpildi (atbilstoši ESF Regulas 1304/201319.pantam)

2
  

AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" vadības izmaksas projektā Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 "Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu" par laika periodu līdz 2017.gada 31.decembrim (atbilstoši EK Regulas 480/2014 12.panta 2.punktam)

1
  

​Rīcības plāns

1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.