Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​1.1) 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" progress

Satiksmes ministrija sadabībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (10'ppt )

1.2) Katra skolēna un katra skolotāja nodrošinājums ar datoriem vai viedierīcēm (ieskaitot mikrofonus un videokameras) attālinātā mācību procesa nodrošināšanai pasākumu plāns

Izglītības un zinātnes ministrija (10'ppt )



5
  

2) IKT jautājums, t.sk. aptverot atbildes uz šādiem apakšjautājumiem:

2.1)  Progresa informācija par IKT, t.sk., 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ieviešanu;

2.2) t.sk. Oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progress, izaicinājumi un plānotā attīstība;

2.3) Valsts IT sistēmas, kas ir vai tiks finansētas no ES fondu investīcijām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (10'ppt + 15'ppt + 15'ppt)


7
  

​3) ES fondu finansējuma saņēmēju iesniedzamie dati un no KPVIS iegūstamie dati

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (20'ppt)


1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
1_Protokols_2AK_par_IKT_projekts_28012021.docx
  
1_Protokola projekts
03.03.2021. 10:38Līva Jirgensone
2_Izzina_par_AK_protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
2_Izziņa ar komentāriem par protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone
2_Protokols_2AK_par_IKT_precizēts_28012021.docx
  
2_Precizēts protokols
03.03.2021. 10:41Līva Jirgensone
3_Izzina_par_AK_atkartoti precizeto protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
3_Izziņa ar komentāriem par atkārtoti precizēto protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone
3_Protokols_2AK_par_IKT_atkartoti precizēts_28012021.docx
  
3_Atkārtoti precizēts protokols
03.03.2021. 10:44Līva Jirgensone