Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​1.1) 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" progress

Satiksmes ministrija sadabībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (10'ppt )

1.2) Katra skolēna un katra skolotāja nodrošinājums ar datoriem vai viedierīcēm (ieskaitot mikrofonus un videokameras) attālinātā mācību procesa nodrošināšanai pasākumu plāns

Izglītības un zinātnes ministrija (10'ppt )5
  

2) IKT jautājums, t.sk. aptverot atbildes uz šādiem apakšjautājumiem:

2.1)  Progresa informācija par IKT, t.sk., 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ieviešanu;

2.2) t.sk. Oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progress, izaicinājumi un plānotā attīstība;

2.3) Valsts IT sistēmas, kas ir vai tiks finansētas no ES fondu investīcijām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (10'ppt + 15'ppt + 15'ppt)


7
  

​3) ES fondu finansējuma saņēmēju iesniedzamie dati un no KPVIS iegūstamie dati

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (20'ppt)


1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
1_Protokols_2AK_par_IKT_projekts_28012021.docx
  
1_Protokola projekts
03.03.2021. 10:38Līva Jirgensone
2_Izzina_par_AK_protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
2_Izziņa ar komentāriem par protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone
2_Protokols_2AK_par_IKT_precizēts_28012021.docx
  
2_Precizēts protokols
03.03.2021. 10:41Līva Jirgensone
3_Izzina_par_AK_atkartoti precizeto protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
3_Izziņa ar komentāriem par atkārtoti precizēto protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone
3_Protokols_2AK_par_IKT_atkartoti precizēts_28012021.docx
  
3_Atkārtoti precizēts protokols
03.03.2021. 10:44Līva Jirgensone
4_Dalibnieku saraksts_28012021_2AK_par_IKT.pdf
  
4_Dalībnieku saraksts
30.03.2021. 13:38Līva Jirgensone
4_Izzina_par_28012021_2AK_par_IKT_protokolu_gala.docx
  
4_Izziņa ar komentāriem_gala
05.03.2021. 7:34Līva Jirgensone
4_Protokols_28012021_2AK_par_IKT_gala.docx
  
4_Gala protokols
05.03.2021. 8:24Līva Jirgensone
5_2021.10.08_Info UK AK par Eadresi_221SAM IT sist_VISlikums.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 2., 4.3. d) un e) punkta izpilde par e-adreses pamatmērķi, publiskā sektora SAM 2.2.1. IT sistēmām, Valsts informācijas sistēmu likuma 6.panta īstenošana
11.10.2021. 9:21Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_1.1_izp_Skolu digitalizacija.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 1. daļas vienošanās sadaļas 1.punkta izpilde par skolu digitalizāciju
28.05.2021. 12:14Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_2.d.6un7.p_izp_valsts maksas pakalpojumi.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 6. un 7. punkta izpilde par valsts maksas pakalpojumiem
31.05.2021. 9:56Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_4.1a izp_publ pārv sazina.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.1. a) punkta izpildes par publiskās pārvaldes saziņas formātu, t.sk. izmantojot e-adresi un papīra saziņu tikai tiem lietotājiem, kas nelieto e- adresi un piegādā uz deklarēto adresi
28.05.2021. 12:14Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_4.1bc_4.2.izp_atvertie dati_INSPIRE.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.1. b), c) un 4.2. punkta izpilde par Latvijas Atverto datu portālu un INSPIRE direktīvu
26.03.2021. 12:31Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_4.4.izp_GEOLatvija.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.4. punkta izpilde par valsts finansētajiem ģeotelpiskajiem datiem rīkiem un portāliem, datu savstarpējā savietotība, esošā izmantošana, pasākumu plāns nākotnes izmantošanā
06.09.2021. 14:10Līva Jirgensone
5_28.01.2021_AK_prot_4.4.izp_GEOLatvija_1pielikums.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.4. punkta izpilde. VARAM pārziņā esošo ģeotelpisko sistēmu uzskaitījums un Ģeoportāla un LVM GEO platformu salīdzinājums
06.09.2021. 13:37Līva Jirgensone