Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Informācija par progresu lielajā projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, VARAM pārstāvis

1
  

​Informācija par progresu jaunajā lielajā projektā „Liepājas ostas padziļināšana”, SM pārstāvis

1
  

​Horizontālo prioritāšu „Ilgtspējīga attīstība” un „Teritorijas līdzsvarota attīstība” principu ieviešana un analīze, VARAM pārstāvis

2
  

​Finanšu instrumentu ex ante izvērtējums-tirgus nepilnību analīze – statuss, virzība 2014-2020.gadu plānošanas periodā, EM pārstāvis

1
  

Kompetences centru projektu ieviešanas analīze (finanses, rezultāti, efektivitāte, ilgtspēja) un plāni, t.sk. virzība 2014-2020.gadu plānošanas periodā, EM pārstāvis

1
  

​Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība, IZM pārstāvis

1
  

​Sēdes darba kārtība

2
  

Vadošās iestādes informācija par ES fondu investīcijām, VI pārstāvis

1
  

​Projektu apskates, ekskursija

1
  

Informācija par 2013.gada revīziju rezultātiem, RI pārstāvis

 

1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.