Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  
  1. Kultūras ministrijas 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Kultūras ministrijas 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
  3. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi";
  4. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).


11
  
  1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;


14
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.