Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas "Latvijai 2021.-2027.gadam" 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem":

 • informatīvā ziņojuma projekts par īstenošanu;
 • protokollēmuma projekts;
 • iesnieguma vērtēšanas kritēriji;
 • piemērošanas metodika.

  Labklājības ministrijas pārstāvis


11
  

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2014.-2020. gadam "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā":

 • projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji;
 •  piemērošanas metodika;
 • Informācijai: sākotnējais novērtējums (anotācija);
 • Informācijai: MK noteikumu projekts. 

  Labklājības ministrijas pārstāvis


11
  

Informācija par pētījumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā veikšanu.

Labklājības ministrijas pārstāvis


1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Protokols_26112021_7AK_LM_4363_9312SAMP_DU.docx
  
Gala protokols
10.12.2021. 11:07Līva Jirgensone
Protokols_26112021_7AK_LM_4363_9312SAMP_DU_projekts.docx
  
Protokola projekts
01.12.2021. 21:27Līva Jirgensone