Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejās (AK) saskaņoto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana:

    1. Satiksmes ministrijas 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.2. pasākuma "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (saskaņoti AK ietvaros 08.11.2021.);

      Satiksmes ministrija
    1. Izglītības un zinātnes ministrijas 14.1.1. SAM "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarēs" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (saskaņoti AK ietvaros 13.11.2021.).

           Izglītības un zinātnes ministrija


4
  

Kopsavilkums par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas progresu

Vadošā iestāde

ES fondu labās prakses piemēri

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


2
  

Revīzijas iestādes informācija 

Revīzijas iestāde


1
  

​Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu rezultāti, tostarp  individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts

Labklājības ministrija3
  

ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktualitātes

Vadošā iestāde


1
  

Administratīvās kapacitātes ceļa karte

Valsts Kanceleja


1
  

Vienkāršotās izmaksas ES fondu projektos

Vadošā iestāde


1
  

​Papildu informatīvie materiāli (atbilstioši EK regulu prasībām vai ieteikumiem no UK sēžu novērtējuma anketām vai rīcības plāna)

11
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
1_Protokols_UK_14-20_25112021_projekts.docx
  
25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projekts
09.12.2021. 14:58Līva Jirgensone