Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

UK organizācija 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Vadošās iestādes pārstāvis

1
  

Vadošās iestādes informācija par plānošanas dokumentu statusu, progresu un ieviešanas plāniem, t.sk. kopsavilkums par ex-ante nosacījumu izpildi

Vadošās iestādes pārstāvis

1
  

ES Kohēzijas politikas fondu Izvērtēšanas plāns
2014.–2020.gadam / ES Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" rādītāju saraksts

Vadošās iestādes pārstāvis

1
  

Informācija par būtiskām izmaiņām ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Revīzijas iestādes pārstāvis

1
  

Vadības un kontroles sistēmas jautājumi, tai skaitā, vienkāršoto izmaksu virzība

Vadošās iestādes pārstāvis

1
  

Sadarbības iestādes informācija par ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanas jautājumiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis

1
  

Informācija par ex-ante pētījuma par mācību pārtraukšanas gadījumu iemesliem rezultātiem

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis

1
  

7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" ieviešanas progress

Labklājības ministrijas pārstāvis

1
  

Plānotie ieguldījumi un atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai

Ekonomikas ministrijas pārstāvis

1
  

Izziņa par PUK sēdē izskatāmajiem materiāliem

1
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_PUK_13_11_protokolam_18122014.docx
  
19.12.2014. 9:38Liene Dzelzkalēja
Izziņa_par_PUK_protokolu_10122014.docx
  
Izziņa
10.12.2014. 15:23Liene Dzelzkalēja
PUK_protokola_projekts_13112014_(draft_minute).docx
  
Protokola projekts
03.12.2014. 15:32Liene Dzelzkalēja
PUK_protokola_projekts_PRECIZETS_10122014_(draft_minute).docx
  
Precizētais protokola projekts
10.12.2014. 15:22Liene Dzelzkalēja
PUK_protokols_gala_18122014_(final_minute).docx
  
19.12.2014. 9:38Liene Dzelzkalēja