Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „ Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma „Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

25
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

12
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_7AK_protokolu_26022015.docx
  
Izziņa
11.03.2015. 10:40Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_7AK_26022015.docx
  
Protokola projekts
04.03.2015. 13:08Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_26022015.pdf
  
Protokols gala 7AK
12.03.2015. 10:44Liene Dzelzkalēja