Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

15
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma „Profesionālā rehabilitācija" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

17
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_7AK_protokolu_26032015.docx
  
Izziņa par protokolu
15.04.2015. 10:48Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_7AK_26032015.docx
  
Protokola projekts
31.03.2015. 14:28Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_26032015.docx
  
Protokols gala
15.04.2015. 10:48Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_26032015.pdf
  
Protokols gala
21.04.2015. 10:29Liene Dzelzkalēja