Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

10
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanai.

Labklājības ministrijas pārstāvis

17
  

ES fondu 2014-2020 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

0
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_24042015_7AK_protokolu_01062015.docx
  
06.07.2015. 16:46Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_7AK_24042015.docx
  
Protokola projekts
22.05.2015. 15:27Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_24042015.pdf
  
Protokols gala
06.07.2015. 16:47Liene Dzelzkalēja