Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām" īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

13
  

ES fondu 2014-2020 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

2
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_23042015_3AK_protokolu_01062015.docx
  
06.07.2015. 16:45Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_3AK_23042015.docx
  
Protokola projekts
22.05.2015. 15:24Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_3AK_23042015.pdf
  
Protokols gala
06.07.2015. 16:45Liene Dzelzkalēja