Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" īstenošanai

Satiksmes ministrijas pārstāvis

23
  

Valsts datu nodošana pašvaldībām un informācijas savienotāji starp valsts publiskās pārvaldes informācijas sistēmām, t.sk., gūtā pieredze no IT projektu ieviešanas ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

1
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

15
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_28052015_2AK_protokolu_08062015.docx
  
06.07.2015. 16:50Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_2AK_28052015.docx
  
Protokola projekts
04.06.2015. 15:14Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_2AK_28052015.pdf
  
Protokols gala
06.07.2015. 16:50Liene Dzelzkalēja