Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma „Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanai

Labklājības ministrijas pārstāvis

14
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma „Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanai

Labklājības ministrijas pārstāvis

16
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanai

 (atkārtota izskatīšana)

 

Labklājības ministrijas pārstāvis

11
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_28052015_7AK_protokolu_08062015.docx
  
Protokols gala
06.07.2015. 16:50Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_7AK_28052015.docx
  
Protokola projekts
04.06.2015. 15:15Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_28052015.pdf
  
Protokols gala
06.07.2015. 16:50Liene Dzelzkalēja