Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana

VI pārstāvis

2
  

AK saskaņotie kritēriji

9
  

​AK nesaskaņotie kritēriji

54
  

Konkurences padomes kompetence un prioritātes ES fondu investīciju īstenošanas uzraudzībā

KP pārstāvis

1
  

VI informācija par grozījumiem DP "Izaugsme un nodarbinātība"

VI pārstāvis

4
  

VARAM informācija par 521 (atkritumu apsaimniekošana) SAM turpmāko ieviešanas plānu

VARAM pārstāvis

1
  

IZM informācija par 812 (vispārējās izglītības infrastruktūra), 833 (NEET jaunieši), 834 (priekšlaicīga mācību pārtraukšana), 835 (karjeras atbalsts) un 841 (mūžizglītība) SAM ieviešanas progresu

IZM pārstāvis

10
  

Finanšu instrumentu ieviešanas progress un shēma

EM pārstāvis

2
  

KM informācija par 551 (kultūras un dabas mantojums) un 561 (Rīgas degradēto apkaimju revitalizācija) SAM ieviešanas progresu

KM pārstāvis

2
  

SM informācija par lielo projektu izstrādes progresu

SM pārstāvis

1
  

​Papildus pievienotie informatīvie materiāli

9
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_24112015_UK_protokolu_14122015.docx
  
Izziņa
22.12.2015. 15:33Liene Dzelzkalēja
Novērtējuma anketas salīdzinājums UK 24112015 vs UK 020712015_05012015.pdf
  
Novērtējuma anketas rezultātu apkopojums
11.01.2016. 14:02Liene Dzelzkalēja
UK_24112015_gala_protokols_05012016.docx
  
Gala protokols
05.01.2016. 14:24Liene Dzelzkalēja
UK_24112015_gala_protokols_05012016.pdf
  
Protokols gala
11.01.2016. 11:41Liene Dzelzkalēja
UK_24112015_protokola_projekts_30112015.docx
  
Protokola projekts
08.12.2015. 14:36Liene Dzelzkalēja
UK_24112015_protokola_projekts_precizets_30112015.docx
  
UK protokola projekts precizēts
22.12.2015. 15:33Liene Dzelzkalēja