Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanai

Labklājības  ministrijas pārstāvis

16
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „ Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"  īstenošanai

Tieslietu  ministrijas pārstāvis

29
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_7AK_protokolu_11042016.docx
  
Izziņa par protokolu
13.04.2016. 15:50Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_7AK_31032016.docx
  
Protokola projekts
04.04.2016. 15:06Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_7AK_31032016.pdf
  
Protokols gala
13.04.2016. 16:09Liene Dzelzkalēja