Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

sedes

Pārvaldīt atļaujasPārvaldīt atļaujas

Nosaukums

Sēdes datums

Komiteja vai apakškomiteja

Pielikumi

Izveidots , izveidoja
Pēdējoreiz modificēts , modificēja
  
Apraksts
  
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas  īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas pārstāvis

24
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas pārstāvis

31
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_5AK_protokolu_03062016.docx
  
Izziņa par protokolu
06.06.2016. 16:30Liene Dzelzkalēja
Protokola_projekts_5AK_27052016.docx
  
Protokola projekts
30.05.2016. 17:38Liene Dzelzkalēja
Protokols_gala_5AK_27052016.pdf
  
Protokols gala
13.06.2016. 15:24Liene Dzelzkalēja
Protokols_precizets_5AK_27052016.docx
  
Protokols precizēts
06.06.2016. 16:30Liene Dzelzkalēja