Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Skip Navigation LinksProtokoli

  
  
Dokumenta paraksts
  
  
  
  
1_Protokols_2AK_par_IKT_projekts_28012021.docx
  
1_Protokola projekts
03.03.2021. 10:38Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
1_Protokols_UK_14-20_25112021_projekts.docx
  
25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projekts
09.12.2021. 14:58Līva Jirgensone1952021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti
2_Izzina_ar_komentariem_par_UKprotokolu.docx
  
Izziņa par 25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projektu_27.12.2021.
27.12.2021. 10:15Līva Jirgensone1952021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti
2_Izzina_par_AK_protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
2_Izziņa ar komentāriem par protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
2_Protokols_2AK_par_IKT_precizēts_28012021.docx
  
2_Precizēts protokols
03.03.2021. 10:41Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
2_Protokols_UK_14-20_25112021_projekts_precizets.docx
  
25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projekts_precizēts 27.12.2021.
27.12.2021. 10:13Līva Jirgensone1952021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti
28.01.21_AK_protokola_1.1_izpilde_Skolu digitalizacija.docx
  
05.03.2021. 12:41Līva Jirgensone
3_Izzina_ar_komentariem_par_UKprotokolu_papildinata11012022.docx
  
Papildināta izziņa par 25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projektu_11.01.2022.
12.01.2022. 8:56Līva Jirgensone1952021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti
3_Izzina_par_AK_atkartoti precizeto protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
3_Izziņa ar komentāriem par atkārtoti precizēto protokolu
03.03.2021. 10:43Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
3_Protokols_2AK_par_IKT_atkartoti precizēts_28012021.docx
  
3_Atkārtoti precizēts protokols
03.03.2021. 10:44Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
3_Protokols_UK_14-20_25112021_precizets11012022.docx
  
25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projekts_precizēts 11.01.2022.
12.01.2022. 8:57Līva Jirgensone1952021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti
4_Dalibnieku saraksts_28012021_2AK_par_IKT.pdf
  
4_Dalībnieku saraksts
30.03.2021. 13:38Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
4_Izzina_par_28012021_2AK_par_IKT_protokolu_gala.docx
  
4_Izziņa ar komentāriem_gala
05.03.2021. 7:34Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
4_Protokols_28012021_2AK_par_IKT_gala.docx
  
4_Gala protokols
05.03.2021. 8:24Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_2021.10.08_Info UK AK par Eadresi_221SAM IT sist_VISlikums.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 2., 4.3. d) un e) punkta izpilde par e-adreses pamatmērķi, publiskā sektora SAM 2.2.1. IT sistēmām, Valsts informācijas sistēmu likuma 6.panta īstenošana
11.10.2021. 9:21Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021.AK_prot_1d2p_izp_Celakarte_Datoru bibleoteka skolas.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 1.daļas vienošanās sadaļas 2.punkta izpilde - CEĻAKARTE “DATORU BIBLIOTĒKA” SKOLĀS
29.10.2021. 14:55Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_1.1_izp_Skolu digitalizacija.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 1. daļas vienošanās sadaļas 1.punkta izpilde par skolu digitalizāciju
28.05.2021. 12:14Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_2.d.6un7.p_izp_valsts maksas pakalpojumi.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 6. un 7. punkta izpilde par valsts maksas pakalpojumiem
31.05.2021. 9:56Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_4.1a izp_publ pārv sazina.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.1. a) punkta izpildes par publiskās pārvaldes saziņas formātu, t.sk. izmantojot e-adresi un papīra saziņu tikai tiem lietotājiem, kas nelieto e- adresi un piegādā uz deklarēto adresi
28.05.2021. 12:14Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_4.1bc_4.2.izp_atvertie dati_INSPIRE.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.1. b), c) un 4.2. punkta izpilde par Latvijas Atverto datu portālu un INSPIRE direktīvu
26.03.2021. 12:31Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_4.4.izp_GEOLatvija.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.4. punkta izpilde par valsts finansētajiem ģeotelpiskajiem datiem rīkiem un portāliem, datu savstarpējā savietotība, esošā izmantošana, pasākumu plāns nākotnes izmantošanā
06.09.2021. 14:10Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
5_28.01.2021_AK_prot_4.4.izp_GEOLatvija_1pielikums.docx
  
28.01.2021. AK sēdes par IKT protokola 2.daļas vienošanās sadaļas 4.4. punkta izpilde. VARAM pārziņā esošo ģeotelpisko sistēmu uzskaitījums un Ģeoportāla un LVM GEO platformu salīdzinājums
06.09.2021. 13:37Līva Jirgensone17928.01.2021_AK_sēde_(IKT)
Copy of ALS-testesana_FM7917 (002).xlsx
  
10.04.2018. 15:03Aigars Jaudzems
Gala protokols_5AK_19.12.2019.pdf
  
Protokols
07.01.2020. 11:33Astra Rūdolfa15619.12.2019_AK_(VARAM_543)
Gala protokols_8AK_19.12.2019.pdf
  
Protokols
07.01.2020. 11:34Astra Rūdolfa15719.12.2019_(KM_darba_uzd)
icdocx[1].png
  
05.03.2020. 15:58Liene Dzelzkalēja
Izzina par 17122015 7AK protokolu_04012015.docx
  
Izziņa
07.01.2016. 16:02Liene Dzelzkalēja7717.12.2015_7AK_(LM_9144)
Izzina par 18122015 3AK protokolu precizeta_04012015.docx
  
Izziņa
07.01.2016. 15:58Liene Dzelzkalēja7418.12.2015_3AK_(EM_3115;;_EM_3211)
Izzina par 280116 8AK protokolu_10022016.docx
  
Izziņa par protokolu
17.02.2016. 15:20Liene Dzelzkalēja8128.01.2015_8AK_(IZM_812;;_IZM_8321)
Izzina par 28012016 7AK protokolu_10022016.docx
  
Izziņa par protokolu
17.02.2016. 15:20Liene Dzelzkalēja7828.01.2016_7AK_(VM_9241;;_VM_9242)
1 - 30Nākamā