Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​​1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena apakškomiteja.
Atlasīt
  
  
Atlasītais25.03.2021_1AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_1111.5.k.)25.03.2021.
Standarta režīms27.08.2020_1AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_1113.2.k.)27.08.2020.
Standarta režīms30.05.2019_1AK_(EM_darba_uzdevums)30.05.2019.
Standarta režīms25.10.2018_1AK_sede_(EM_1221_2.k)25.10.2018.
Standarta režīms14.12.2017_1AK_(EM_1211)14.12.2017.
Standarta režīms16.11.2017_1AK_(IZM_1111_2.k)16.11.2017.
Standarta režīms28.09.2017_1AK_(IZM_1113)28.09.2017.
Standarta režīms27.07.2017_1AK_(IZM_1113)27.07.2017.
Standarta režīms15.12.2016_1AK_(IZM_1115_2.-3.k)15.12.2016.
Standarta režīms29.09.2016_1AK_(IZM_1115)29.09.2016.
Standarta režīms26.05.2016_1AK_(IZM_1114)26.05.2016.
Standarta režīms31.03.2016_1AK_(EM_1212)31.03.2016.
Standarta režīms25.02.2016_1AK_(EM_1223)25.02.2016.
Standarta režīms29.01.2016_(EM_1213)29.01.2016.
Standarta režīms09.12.2015_1AK_(EM_1222)09.12.2015.
Standarta režīms30.07.2015_1AK_(EM_1211;_IZM_1111)30.07.2015.
Standarta režīms27.05.2015_1AK_(EM_1214;_EM_1221)27.05.2015.
Standarta režīms23.04.2015_1AK_(IZM_1112;_VI_DPP)23.04.2015.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  

Izglītības un zinātnes ministrijas 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" piektās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un kritēriju piemērošanas metodika.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis15.03.2021. 16:54Līva Jirgensone


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.

​​