Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​​​​UK 2014-2020
Atlasīt
  
  
Atlasītais2021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti25.11.2021.
Standarta režīms14.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_5_Nevienlidzibas_mazinasana)14.12.2020.
Standarta režīms14.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_6_Likuma_vara)14.12.2020.
Standarta režīms11.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_2_Veseliba)11.12.2020.
Standarta režīms11.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_3_Digitala_transformacija)11.12.2020.
Standarta režīms2020.12.10_UK_14-20_sēde_(attālināti)10.12.2020.
Standarta režīms10.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_1_Klimats)10.12.2020.
Standarta režīms26.11.2020_AK_sede_(VARAM-TPF)26.11.2020.
Standarta režīms2019_UK_informativie_materiali20.12.2019.
Standarta režīms29.05.2019_UK_sēde29.05.2019.
Standarta režīms14.11.2018_UK_(info_materiali)14.11.2018.
Standarta režīms05.07.2018_AK_sēde_(VI_TP_2.k)05.07.2018.
Standarta režīms14.06.2018_UK_projektu_vizites14.06.2018.
Standarta režīms13.06.2018_UK_projektu_vizites13.06.2018.
Standarta režīms28.11.2017_UK_14-20_sede28.11.2017.
Standarta režīms10.-11.05.2017_UK_14-20_sede10.05.2017.
Standarta režīms24.11.2016_UK_14-20_sede24.11.2016.
Standarta režīms06.07.2016_UK_14-20 (Bauska)06.07.2016.
Standarta režīms24.11.2015_UK_14-20_sede24.11.2015.
Standarta režīms02.07.2015_UK_14-20_(Engure)02.07.2015.
Standarta režīms30.04.2015_UK_14-2030.04.2015.
Standarta režīms13.11.2014_PUK_14-2013.11.2014.
Standarta režīms03.07.2014_PUK_14-20_(Cēsīs)03.07.2014.
​​​​

 

  
Apraksts
  
  

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejās (AK) saskaņoto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana:

    1. Satiksmes ministrijas 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.2. pasākuma "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (saskaņoti AK ietvaros 08.11.2021.);

      Satiksmes ministrija
    1. Izglītības un zinātnes ministrijas 14.1.1. SAM "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarēs" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (saskaņoti AK ietvaros 13.11.2021.).

           Izglītības un zinātnes ministrija


4
  

Kopsavilkums par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas progresu

Vadošā iestāde

ES fondu labās prakses piemēri

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


2
  

Revīzijas iestādes informācija 

Revīzijas iestāde


1
  

​Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu rezultāti, tostarp  individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts

Labklājības ministrija3
  

ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktualitātes

Vadošā iestāde


1
  

Administratīvās kapacitātes ceļa karte

Valsts Kanceleja


1
  

Vienkāršotās izmaksas ES fondu projektos

Vadošā iestāde


1
  

​Papildu informatīvie materiāli (atbilstioši EK regulu prasībām vai ieteikumiem no UK sēžu novērtējuma anketām vai rīcības plāna)

11


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
1_Protokols_UK_14-20_25112021_projekts.docx
  
25.11.2021. UK attālinātās sēdes protokola projekts
09.12.2021. 14:58Līva Jirgensone

​​