Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​​2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu prioritārā virziena apakškomiteja.
Atlasīt
  
  
Atlasītais27.05.2021_2AK_materialu)_e-saskanosana_(SM_212)27.05.2021.
Standarta režīms28.01.2021_AK_sēde_(IKT)28.01.2021.
Standarta režīms05.03.2020_2AK_sede_(SM_darba_uzd)05.03.2020.
Standarta režīms27.07.2018_2AK_sede_(latvija.lv)27.07.2018.
Standarta režīms18.12.2015_2AK_(VARAM_2212)18.12.2015.
Standarta režīms28.05.2015_2AK_(SM_211;_VARAM_2211)28.05.2015.
Standarta režīms23.04.2015_2AK_(VI_DPP)23.04.2015.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  

1. Satiksmes ministrijas 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" vērtēšanas kritēriju komplektu un kritēriju piemērošanas metodiku;

2. Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumu projekts);

3. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

 

Satiksmes ministrijas pārstāvis


22.04.2021. 14:24Līva Jirgensone


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.

​​