Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​​2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu prioritārā virziena apakškomiteja.
Atlasīt
  
  
Atlasītais28.01.2020_AK_sēde_(IKT)28.01.2021.
Standarta režīms05.03.2020_2AK_sede_(SM_darba_uzd)05.03.2020.
Standarta režīms27.07.2018_2AK_sede_(latvija.lv)27.07.2018.
Standarta režīms18.12.2015_2AK_(VARAM_2212)18.12.2015.
Standarta režīms28.05.2015_2AK_(SM_211;_VARAM_2211)28.05.2015.
Standarta režīms23.04.2015_2AK_(VI_DPP)23.04.2015.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  

​1.1) 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" progress

Satiksmes ministrija sadabībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (10'ppt )

1.2) Katra skolēna un katra skolotāja nodrošinājums ar datoriem vai viedierīcēm (ieskaitot mikrofonus un videokameras) attālinātā mācību procesa nodrošināšanai pasākumu plāns

Izglītības un zinātnes ministrija (10'ppt )30.12.2020. 11:55Liene Dzelzkalēja
  

2) IKT jautājums, t.sk. aptverot atbildes uz šādiem apakšjautājumiem:

2.1)  Progresa informācija par IKT, t.sk., 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ieviešanu;

2.2) t.sk. Oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progress, izaicinājumi un plānotā attīstība;

2.3) Valsts IT sistēmas, kas ir vai tiks finansētas no ES fondu investīcijām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (10'ppt + 15'ppt + 15'ppt)


30.12.2020. 11:57Liene Dzelzkalēja
  

​3) ES fondu finansējuma saņēmēju iesniedzamie dati un no KPVIS iegūstamie dati

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (20'ppt)


30.12.2020. 11:58Liene Dzelzkalēja


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_AK_atkartoti precizeto protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
Izziņa ar komentāriem par atkārtoti precizēto protokolu
24.02.2021. 10:25Līva Jirgensone
Izzina_par_AK_protokolu_par_IKT_28012021.docx
  
Izziņa ar komentāriem par protokolu
11.02.2021. 15:53Līva Jirgensone
Protokols_2AK_par_IKT_2_atkartoti precizēts_28012021.docx
  
Atkārtoti precizēts protokols
24.02.2021. 10:24Līva Jirgensone
Protokols_2AK_par_IKT_precizēts_28012021.docx
  
Precizēts protokols
11.02.2021. 15:48Līva Jirgensone
Protokols_2AK_par_IKT_projekts_28012021.docx
  
Protokola projekts
03.02.2021. 11:42Līva Jirgensone

​​