Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​5. Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomiteja
Atlasīt
  
  
Atlasītais26.08.2021_AK_materialu_e-saskanosana_(KM_VM_VARAM)26.08.2021.
Standarta režīms30.01.2020_5AK_sede_(KM_551_SAM_4.k)30.01.2020.
Standarta režīms19.12.2019_AK_(VARAM_543)19.12.2019.
Standarta režīms30.05.2019_5AK_(VARAM_darba_uzdevums)30.05.2019.
Standarta režīms31.08.2017_5AK_(VARAM_551)31.08.2017.
Standarta režīms15.06.2017_5AK_(VARAM_531)15.06.2017.
Standarta režīms30.03.2017_5AK_(VARAM_5213)30.03.2017.
Standarta režīms15.12.2016_5AK_(VARAM_563)15.12.2016.
Standarta režīms03.11.2016_5AK_(VARAM_5422)03.11.2016.
Standarta režīms27.05.2016_5AK_(VARAM_511;_VARAM_5411)27.05.2016.
Standarta režīms28.04.2016_5AK_(VARAM_5211;_VARAM_5212)28.04.2016.
Standarta režīms31.03.2016_5AK_(VARAM_531)31.03.2016.
Standarta režīms25.02.2016_5AK_(KM_551)25.02.2016.
Standarta režīms17.12.2015_5AK_(VARAM_5421)17.12.2015.
Standarta režīms09.12.2015_5AK_(KM_551_SAM;_KM_561_SAM)09.12.2015.
Standarta režīms31.07.2015_5AK_(ZM_512)31.07.2015.
Standarta režīms27.05.2015_5AK_(VARAM_5421)27.05.2015.
Standarta režīms23.04.2015_5AK_(VARAM_562;_VI_DPP)23.04.2015.
Standarta režīms26.02.2015_5AK_(VARAM_5421)26.02.2015.
Standarta režīms30.10.2014_5AK_(VARAM_511_SAM)30.10.2014.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  
  1. Kultūras ministrijas 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Kultūras ministrijas 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
  3. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" īstenošanas noteikumi";
  4. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).


26.07.2021. 22:50Zinta Zālīte-Supe
  
  1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;


26.07.2021. 23:00Zinta Zālīte-Supe


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.

​​