Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis

​​​​​​​​​​​​7. Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomiteja
Atlasīt
  
  
Atlasītais29.03.2018_7AK_(VM_932_4.k;_LM_9223)29.03.2018.
Standarta režīms03.08.2017_7AK_(VM_932)03.08.2017.
Standarta režīms15.12.2016_7AK_(VM_932)15.12.2016.
Standarta režīms04.11.2016_7AK_(VM_925;_VM_932)04.11.2016.
Standarta režīms25.08.2016_7AK_(VM_926)25.08.2016.
Standarta režīms28.07.2016_7AK_(LM_9311)28.07.2016.
Standarta režīms16.06.2016_7AK_(LM_732;_VM_932)16.06.2016.
Standarta režīms31.03.2016_7AK_(LM_9143;_TM_912)31.03.2016.
Standarta režīms25.02.2016_7AK_(TM_913)25.02.2016.
Standarta režīms28.01.2016_7AK_(VM_9241;_VM_9242)28.01.2016.
Standarta režīms17.12.2015_7AK_(LM_9144)17.12.2015.
Standarta režīms10.12.2015_7AK_(LM_7122;_LM_9222)10.12.2015.
Standarta režīms28.08.2015_7AK_(LM_731)28.08.2015.
Standarta režīms30.07.2015_7AK_(LM_9213)30.07.2015.
Standarta režīms28.05.2015_7AK_(LM_9142;_LM_9312;_LM_9113)28.05.2015.
Standarta režīms24.04.2015_7AK_(LM_7212;_LM_9212;_VI_DPP)24.04.2015.
Standarta režīms26.03.2015_7AK_(LM_9113;LM_9141)26.03.2015.
Standarta režīms26.02.2015_7AK_(LM_9112;_LM_9221)26.02.2015.
Standarta režīms18.12.2014_7AK_(LM_921_SAM)18.12.2014.
Standarta režīms28.11.2014_7AK_(LM_922_SAM)28.11.2014.
Standarta režīms30.10.2014._7AK_(LM_711_SAM)30.10.2014.
Standarta režīms25.09.2014_7AK_(LM_712_SAM;_LM_911_SAM)25.09.2014.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 4. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

Veselības  ministrijas pārstāvis

23.02.2018. 14:12Liene Dzelzkalēja
  

​Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanai

Labklājības ministrijas pārstāvis

23.02.2018. 14:13Liene Dzelzkalēja


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Izzina_par_7AK_protokolu_11042018.docx
  
Izziņa par protokolu
12.04.2018. 8:34Liene Dzelzkalēja
Izzina_par_7AK_protokolu_precizets_18042018.docx
  
Izziņa precizēta
18.04.2018. 11:09Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_29032018_gala_18042018.pdf
  
Protokols gala
19.04.2018. 9:05Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_gala_29032018.docx
  
Protokols gala
18.04.2018. 11:10Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_precizēts_11042018.docx
  
Protokols precizēts
12.04.2018. 8:33Liene Dzelzkalēja
Protokols_7AK_precizēts_2_29032018.docx
  
Protokols atkārtoti precizēts
18.04.2018. 11:09Liene Dzelzkalēja
Protokols_projekts_7AK_29032018.docx
  
Protokola projekts
03.04.2018. 14:01Aigars Davidovičs

​​