Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

​​​​​​​​​​​​7. Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomiteja
Atlasīt
  
  
Atlasītais26.08.2021_AK_materialu_e-saskanosana_(KM_VM_VARAM)26.08.2021.
Standarta režīms09.10.2020_7AK_sede_(LM_DI)09.10.2020.
Standarta režīms27.08.2020_7AK_materialu_e-saskanosana_(VM_927)27.08.2020.
Standarta režīms29.08.2019_7AK_sede_(LM,_VM,_TM_darba_uzd)29.08.2019.
Standarta režīms29.03.2018_7AK_(VM_932_4.k;_LM_9223)29.03.2018.
Standarta režīms03.08.2017_7AK_(VM_932)03.08.2017.
Standarta režīms15.12.2016_7AK_(VM_932)15.12.2016.
Standarta režīms04.11.2016_7AK_(VM_925;_VM_932)04.11.2016.
Standarta režīms25.08.2016_7AK_(VM_926)25.08.2016.
Standarta režīms28.07.2016_7AK_(LM_9311)28.07.2016.
Standarta režīms16.06.2016_7AK_(LM_732;_VM_932)16.06.2016.
Standarta režīms31.03.2016_7AK_(LM_9143;_TM_912)31.03.2016.
Standarta režīms25.02.2016_7AK_(TM_913)25.02.2016.
Standarta režīms28.01.2016_7AK_(VM_9241;_VM_9242)28.01.2016.
Standarta režīms17.12.2015_7AK_(LM_9144)17.12.2015.
Standarta režīms10.12.2015_7AK_(LM_7122;_LM_9222)10.12.2015.
Standarta režīms28.08.2015_7AK_(LM_731)28.08.2015.
Standarta režīms30.07.2015_7AK_(LM_9213)30.07.2015.
Standarta režīms28.05.2015_7AK_(LM_9142;_LM_9312;_LM_9113)28.05.2015.
Standarta režīms24.04.2015_7AK_(LM_7212;_LM_9212;_VI_DPP)24.04.2015.
Standarta režīms26.03.2015_7AK_(LM_9113;LM_9141)26.03.2015.
Standarta režīms26.02.2015_7AK_(LM_9112;_LM_9221)26.02.2015.
Standarta režīms18.12.2014_7AK_(LM_921_SAM)18.12.2014.
Standarta režīms28.11.2014_7AK_(LM_922_SAM)28.11.2014.
Standarta režīms30.10.2014._7AK_(LM_711_SAM)30.10.2014.
Standarta režīms25.09.2014_7AK_(LM_712_SAM;_LM_911_SAM)25.09.2014.
​​​​

  
Apraksts
  
  
  
  1. Veselības ministrijas 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Veselības ministrijas 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
  3. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.802 "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"";
  4. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).


24.08.2021. 16:47Līva Jirgensone
  
  1. Veselības ministrijas 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu" " projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
  2. Veselības ministrijas 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
  3. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"";
  4. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).


26.07.2021. 23:36Zinta Zālīte-Supe


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Šajā dokumentu bibliotēkas "Protokoli" skatā nav neviena parādāma vienuma.

​​