Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UK e-portfelis

Select
  
  
Selected10.-11.05.2017_UK_14-20_sede10.05.2017.
Normal09.05.2017_8AK_(IZM_8362)09.05.2017.
Normal28.04.2017_3AK_(LB_petijums)New28.04.2017.
Normal30.03.2017_5AK_(VARAM_5213)30.03.2017.
Normal15.12.2016_1AK_(IZM_1115_2.k)15.12.2016.
Normal15.12.2016_5AK_(VARAM_563)15.12.2016.
Normal15.12.2016_6AK_(SM_6132)15.12.2016.
Normal15.12.2016_7AK_(VM_932)15.12.2016.
Normal24.11.2016_UK_14-20_sede24.11.2016.
Normal04.11.2016_7AK_(VM_925;_VM_932)04.11.2016.
Normal03.11.2016_5AK_(VARAM_5422)03.11.2016.
Normal29.09.2016_1AK_(IZM_1115)29.09.2016.
Normal29.09.2016_8AK_(IZM_811)29.09.2016.
Normal29.09.2016_4AK_(EM_431)29.09.2016.
Normal29.09.2016_6AK_(SM_6211)29.09.2016.
Normal25.08.2016_7AK_(VM_926)25.08.2016.
Normal25.08.2016_4AK_(SM_4512)25.08.2016.
Normal28.07.2016_7AK_(LM_9311)28.07.2016.
Normal07.07.2016_UK_07-13_(Bauska)07.07.2016.
Normal06.07.2016_UK_14-20 (Bauska)06.07.2016.
Normal16.06.2016_7AK_(LM_732;_VM_932)16.06.2016.
Normal16.06.2016_8AK_(IZM_8322)16.06.2016.
Normal27.05.2016_8AK_(IZM_814;_IZM_851)27.05.2016.
Normal27.05.2016_5AK_(VARAM_511;_VARAM_5411)27.05.2016.
Normal27.06.2016_6AK_(SM_6142)27.05.2016.
Normal26.05.2016_1AK_(IZM_1114)26.05.2016.
Normal26.05.2016_3AK_(VKanc_3422)26.05.2016.
Normal26.05.2016_4AK_(EM_411)26.05.2016.
Normal28.04.2016_5AK_(VARAM_5211;_VARAM_5212)28.04.2016.
Normal28.04.2016_8AK_(IZM_834;_IZM_841)28.04.2016.
1 - 30Next
​​​​


  
Apraksts
  
  
  
  
18.04.2017. 17:10Liene Dzelzkalēja0
  
18.04.2017. 17:10Liene Dzelzkalēja0
  

​ES fondu ieviešana, t.sk. 2007-2013.gada plānošanas perioda noslēgšana un 2014.-2020.gada plānošanas perioda progress, t.sk., prioritāro virzienu ieviešana, lielo projektu statuss, galvenie ieviešanas riski un turpmākā rīcība

18.04.2017. 17:11Liene Dzelzkalēja0
  

​Revīzijas iestādes aktualitātes

18.04.2017. 17:11Liene Dzelzkalēja0
  

​Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēguma izvērtējuma rezultāti

18.04.2017. 17:10Liene Dzelzkalēja0
  

​Atvērto datu platforma – jauns komunikācijas veids Kohēzijas politikā

18.04.2017. 17:11Liene Dzelzkalēja1
  

Komunikācijas stratēģijas un plāna ieviešanas progress

18.04.2017. 17:11Liene Dzelzkalēja0
  

​1) Operatīvā informācija, t.sk., ziņojums par pārvaldības izmaksām un maksām, papildinātība starp ESIF un EFSI, visu finanšu instrumentu veidu ieviešanas progress (t.sk., arī DME, ESKO)

2) Vispārīga informācija par Finanšu instrumentu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā (3. un 4.tematiskais mērķis), kā arī precizētais  tirgus nepilnību izvērtējums

18.04.2017. 17:13Liene Dzelzkalēja0
  

​1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ieviešanas progress (pasākuma 1. un 2.kārta)

18.04.2017. 17:13Liene Dzelzkalēja0
  

​Viedās specializācijas jeb RIS3 monitoringa ieviešanas progress

18.04.2017. 17:12Liene Dzelzkalēja0
  

​5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ieviešanas progress, t.sk., īstenošana novados un sasaiste ar citiem projektiem

18.04.2017. 17:12Liene Dzelzkalēja0
  
30.03.2017. 16:07Liene Dzelzkalēja3
  
30.03.2017. 16:07Liene Dzelzkalēja0


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
There are no items to show in this view of the "Protokoli" document library.

​​