Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UK e-portfelis

Select
  
  
Selected24.11.2016_UK_14-20_sede24.11.2016.
Normal04.11.2016_7AK_(VM_925;_VM_932)04.11.2016.
Normal03.11.2016_1AK_(IZM_1115_2.k)03.11.2016.
Normal03.11.2016_5AK_(VARAM_5422)03.11.2016.
Normal29.09.2016_1AK_(IZM_1115)29.09.2016.
Normal29.09.2016_8AK_(IZM_811)29.09.2016.
Normal29.09.2016_4AK_(EM_431)29.09.2016.
Normal29.09.2016_6AK_(SM_6211)29.09.2016.
Normal25.08.2016_7AK_(VM_926)25.08.2016.
Normal25.08.2016_4AK_(SM_4512)25.08.2016.
Normal28.07.2016_7AK_(LM_9311)28.07.2016.
Normal07.07.2016_UK_07-13_(Bauska)07.07.2016.
Normal06.07.2016_UK_14-20 (Bauska)06.07.2016.
Normal16.06.2016_7AK_(LM_732;_VM_932)16.06.2016.
Normal16.06.2016_8AK_(IZM_8322)16.06.2016.
Normal27.05.2016_8AK_(IZM_814;_IZM_851)27.05.2016.
Normal27.05.2016_5AK_(VARAM_511;_VARAM_5411)27.05.2016.
Normal27.06.2016_6AK_(SM_6142)27.05.2016.
Normal26.05.2016_1AK_(IZM_1114)26.05.2016.
Normal26.05.2016_3AK_(VKanc_3422)26.05.2016.
Normal26.05.2016_4AK_(EM_411)26.05.2016.
Normal28.04.2016_5AK_(VARAM_5211;_VARAM_5212)28.04.2016.
Normal28.04.2016_8AK_(IZM_834;_IZM_841)28.04.2016.
Normal31.03.2016_1AK_(EM_1212)31.03.2016.
Normal31.03.2016_7AK_(LM_9143;_TM_912)31.03.2016.
Normal31.03.2016_8AK_(IZM_835)31.03.2016.
Normal31.03.2016_5AK_(VARAM_531)31.03.2016.
Normal25.02.2016_1AK_(EM_1223)25.02.2016.
Normal25.02.2016_7AK_(TM_913)25.02.2016.
Normal25.02.2016_5AK_(KM_551)25.02.2016.
1 - 30Next
​​​​

  
Apraksts
  
  
  
  

Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdēs saskaņotajiem  materiāliem

12.10.2016. 9:27Liene Dzelzkalēja0
  

​Lēmumu pieņemšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdēs nesaskaņotajiem  materiāliem

12.10.2016. 9:28Liene Dzelzkalēja0
  

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas progress

24.10.2016. 14:48Liene Dzelzkalēja0
  

Revīzijas iestādes informācija

24.10.2016. 14:49Liene Dzelzkalēja0
  

​Konkurences padomes darbības aktualitātes publiskajos iepirkumos un publisko personu uzraudzībā

24.10.2016. 14:50Liene Dzelzkalēja0
  

Pamattiesību hartas ievērošana Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Investīciju fondu īstenošanā

24.10.2016. 14:51Liene Dzelzkalēja0
  

​Ex-post izvērtējums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā

24.10.2016. 14:52Liene Dzelzkalēja0
  

​Finanšu instrumenti

24.10.2016. 14:53Liene Dzelzkalēja0
  

​Veselības ministrijas izstrādāto specifisko atbalsta mērķu ieviešanas progress un riski

24.10.2016. 14:54Liene Dzelzkalēja0
  

​Pilsētu attīstība un integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ieviešana

24.10.2016. 14:55Liene Dzelzkalēja0
  

7.2.1. SAM „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” ieviešanas progress

24.10.2016. 14:57Liene Dzelzkalēja0
  

​Vadošās iestādes informācija par plānotajiem grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"

24.10.2016. 14:58Liene Dzelzkalēja0
  
25.10.2016. 14:07Liene Dzelzkalēja0


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
There are no items to show in this view of the "Protokoli" document library.

​​