Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

UK e-portfelis 2014-2020

Atlasīt
  
  
Atlasītais26.11.2021_7AK_attālinātā sede_(LM_4363_9313)26.11.2021.
Standarta režīms2021.11.25_UK_14-20_sēde_attālināti25.11.2021.
Standarta režīms28.10.2021_6AK_attālinātā sēde_(SM 6172)28.10.2021.
Standarta režīms28.10.2021_7AK_attālinātā sede_(LM_4312)28.10.2021.
Standarta režīms26.08.2021_AK_materialu_e-saskanosana_(KM_VM_VARAM)26.08.2021.
Standarta režīms26.08.2021_AK_materialu_e-saskanosana_(KM_VM_VARAM)26.08.2021.
Standarta režīms29.07.2021_4AK_materiālu_e-saskaņošana_(VARAM 13131)29.07.2021.
Standarta režīms29.07.2021_6AK_materialu_e-saskanosana_(SM_6171)29.07.2021.
Standarta režīms29.07.2021_8AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_823_2.k_13122_1411129.07.2021.
Standarta režīms27.05.2021_2AK_materialu)_e-saskanosana_(SM_212)27.05.2021.
Standarta režīms25.03.2021_1AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_1111.5.k.)25.03.2021.
Standarta režīms28.01.2021_AK_sēde_(IKT)28.01.2021.
Standarta režīms07.01.2021_AK_sēde_(FI)07.01.2021.
Standarta režīms14.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_5_Nevienlidzibas_mazinasana)14.12.2020.
Standarta režīms14.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_6_Likuma_vara)14.12.2020.
Standarta režīms11.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_2_Veseliba)11.12.2020.
Standarta režīms11.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_3_Digitala_transformacija)11.12.2020.
Standarta režīms11.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_4_Produktivitate)11.12.2020.
Standarta režīms2020.12.10_UK_14-20_sēde_(attālināti)10.12.2020.
Standarta režīms10.12.2020_tematiskas_diskusijas_(RRF_1_Klimats)10.12.2020.
Standarta režīms26.11.2020_AK_sede_(VARAM-TPF)26.11.2020.
Standarta režīms09.10.2020_7AK_sede_(LM_DI)09.10.2020.
Standarta režīms24.09.2020_8AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_darba_uzd)24.09.2020.
Standarta režīms27.08.2020_1AK_materialu_e-saskanosana_(IZM_1113.2.k.)27.08.2020.
Standarta režīms27.08.2020_7AK_materialu_e-saskanosana_(VM_927)27.08.2020.
Standarta režīms30.07.2020_6AK_materialu_e-saskanosana_(SM_616) 30.07.2020.
Standarta režīms30.04.2020_6AK_materialu_e-saskanosana_(SM_612_2.k)30.04.2020.
Standarta režīms26.03.2020_4AK_materialu_e-saskanosana_(SM_4511_3.k)26.03.2020.
Standarta režīms12.03.2020_8AK_(IZM_822_3.k)12.03.2020.
Standarta režīms05.03.2020_2AK_sede_(SM_darba_uzd)05.03.2020.
1 - 30Nākamā
​​​​ 

  
Apraksts
  
  
  
  

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas "Latvijai 2021.-2027.gadam" 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem":

 • informatīvā ziņojuma projekts par īstenošanu;
 • protokollēmuma projekts;
 • iesnieguma vērtēšanas kritēriji;
 • piemērošanas metodika.

  Labklājības ministrijas pārstāvis


26.10.2021. 9:35Līva Jirgensone11
  

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2014.-2020. gadam "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā":

 • projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji;
 •  piemērošanas metodika;
 • Informācijai: sākotnējais novērtējums (anotācija);
 • Informācijai: MK noteikumu projekts. 

  Labklājības ministrijas pārstāvis


26.10.2021. 9:36Līva Jirgensone11
  

Informācija par pētījumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā veikšanu.

Labklājības ministrijas pārstāvis


04.11.2021. 9:26Līva Jirgensone1


​​
  
  
Dokumenta paraksts
  
  
Protokols_26112021_7AK_LM_4363_9312SAMP_DU_projekts.docx
  
Protokola projekts
01.12.2021. 21:27Līva Jirgensone

​​