Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Skip Navigation Links05 - Darba grupas rakstiskās procedūras : 2015

  
  
  
  
Mape: 01 - VARAM 5.3.1.1. sākotnējais novērtējums (08.01.2015.)
  
28.10.2015. 14:49Normunds Strautmanis
Mape: 02 - VARAM Vides monitorings (23.02.2015.)
  
21.04.2015. 16:05Jānis Ozols
Mape: 03 - VARAM Upju baseinu apsaimniekošanas plāni
  
21.04.2015. 16:06Jānis Ozols
Mape: 04 - FM 1.3.1.1.1. izvērtējums (24.03.2015.)
  
21.04.2015. 16:06Jānis Ozols
Mape: 05 - SM_451_614 631_sakotnejs izvertejums_TS (10.04.2015.)
  
21.04.2015. 16:06Jānis Ozols
Mape: 06 - VARAM_5.2.1._atkritumu_apsaimniekošana (10.04.2015.)
  
21.04.2015. 16:06Jānis Ozols
Mape: 07 - IZM_8.1.3._Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu DU
  
21.04.2015. 16:06Jānis Ozols
Mape: 08 - EM_4.2.1.2._energoefektivitate_valsts_ekas (21.04.2015.)
  
21.04.2015. 16:07Jānis Ozols
Mape: 09 - EM_3.1.1.5._razosanas_telpu_infrastruktura (21.04.2015.)
  
21.04.2015. 16:07Jānis Ozols
Mape: 10 - KM_5.5.1._kulturas_un_dabas_mantojums (21.04.2015)
  
21.04.2015. 16:02Jānis Ozols
Mape: 11 - VARAM_5.2.1._atkritumu_izmantošana
  
18.05.2015. 11:51Astrīda Celmiņa
Mape: 12 - EM_3.1.1.6._reģionālie_bizenesa_inkubātori (21.05.2015.)
  
21.05.2015. 8:57Jānis Ozols
Mape: 13 _IZM_8.1.2._visp_izgl_infrastrukt (30.06.2015)
  
30.06.2015. 14:22Jānis Leikučs
Mape: 14 - ikgadējais ES fondu izvērtēšanas plāns 2015. gadam (FM)
  
29.05.2015. 15:32Normunds Strautmanis
Mape: 15 - VK izvērtējums 151 152
  
17.08.2015. 16:31Normunds Strautmanis
Mape: 16 - Ex-post_uzņēmējdarbības_atbalsts (17.08.2015)
  
17.08.2015. 16:31Normunds Strautmanis
Mape: 17 - IZM_8.1.4_PII
  
27.08.2015. 16:05Jānis Leikučs
Mape: 18 - VARAM_5.4.1._bioloģiskā daudzveidība (22.09.2015.)
  
22.09.2015. 8:32Astrīda Celmiņa
Mape: 19 - IZM_Sākotnējais_novērtējums 8.1.3
  
05.10.2015. 15:36Jānis Leikučs
Mape: 20 - VARAM_4.2.2._energoefektivitāte_pašvaldību_ēkas
  
05.10.2015. 15:11Astrīda Celmiņa
Mape: 21 - EM_3.1.1.6._biznesa inkubatori
  
15.10.2015. 16:06Astrīda Celmiņa
Mape: 22 - IZM_8.1.2._Visp_izgl_infrastr (22.10.2015)
  
22.10.2015. 10:21Jānis Leikučs
Mape: 23 - EM_4.2.1.2. energoef_valsts_ēkas_un_KM_5.5.1.kultūras_mantojums
  
04.11.2015. 12:55Astrīda Celmiņa
Mape: 25 - ikgadējais izvērtēšanas plāns 2016. gadam (FM)
  
11.12.2015. 11:17Normunds Strautmanis
Mape: 26_IZM_8.1.1._STEM_izgl_progr_modernizācija (30.12.2015.)
  
30.12.2015. 12:53Jānis Ozols